السا کاظمیالسا کاظمی، تا این لحظه: 6 سال و 3 ماه و 24 روز سن داره

عـ ـشـ ❤ـقـم ✗.ا. لـ✔ــسـ ـاـ✿ـ✿

در پناه خدا باش

      السای نازنین من : نمیدانم حقیقت خدا چیست اما نیک میدانم که خدا یک احساس زیباست ، این احساس زیبا پناهت باشد ......         ...
29 تير 1393

بخند

        چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند مشـکلـی گـر کـه تـو را راه بـبندد تو بخند غصه ها فانی و باقی همه  زنجیر به هم گـر دلـت از سـتـم و غـصـه برنجد تو بخند   دخملکم که همیشه نمیخ نده     اینم اون روی دخترم  و قتی گریه میکنه         حالا حالش جا اومده داره رو دست من لی لی حوضک بازی میکنه         ...
28 تير 1393

ماجراجویی

        آرزویم برایت اینست : که هرگز با چشمان مهربانت نامهربانی روزگار رانبینی         ماجراجویی های دخملکم تو حیاط خونه     ...
25 تير 1393

باران

          هر گاه قادر به شمردن قطرات باران شدی   خواهی دانست که چقدر دوستت دارم     ...
24 تير 1393