السا کاظمیالسا کاظمی، تا این لحظه: 6 سال و 3 ماه و 24 روز سن داره

عـ ـشـ ❤ـقـم ✗.ا. لـ✔ــسـ ـاـ✿ـ✿

17

​ ناز گلم داره الله میخونه خونه خاله جونش   محرم 93 نازگلم در    ماهگی   ...
29 بهمن 1393

شیشه شیر

السا جون اخم کن مامانی   تازه بعد از این همه مدت .... خانم هوس کرده تو شیشه شیر بخوره نه به اون اولش که از شیشه بدش میومد و چندشش میشد  نه به الآن ..   قربونت برم که اینقدر حجاب بهت میاد عشقم  ...
29 بهمن 1393