السا کاظمیالسا کاظمی، تا این لحظه: 6 سال و 3 ماه و 24 روز سن داره

عـ ـشـ ❤ـقـم ✗.ا. لـ✔ــسـ ـاـ✿ـ✿

دخملی تازه کوشولو شده

  دخملی تازه کوشولو شده     السا جونم هاپو چی میگه ؟   هاپ هاپ آفرین دخترم حالا گوسفند چی میگه ؟   هاپ هاپ مرغ چی میگه ؟   هاپ هاپ گاو چی میگه   هاپ هاپ ... .   همشون میگن هاپ   !!!!!!!!! !!!!!!!   موضع من سکوته ! شما چطور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟         ...
30 مهر 1393

یایه

    خانوم خانوما یه چیز جدید یاد گرفته     عرضم به حضورتون که   چند روز پیش که خونه مادر جون بودیم   بچه ها که به من میگفتن عمه   وقتی اومدیم خونه دیدم السا جون   هی چپ و راست به من میگه عمه   هی گفتم و هی گفتم تا از سرش پرید و دیگه بهم   گفت دوباره مامان     حالا یه کاره امشب برگشته به من میگه   یایه (همون ساره یعنی اسم من )   حالا ..... ...
2 مهر 1393

14

  خوشمزه بود مامانییییییییی؟؟؟؟؟؟         السا جونم در ماهگی     د   ...
2 مهر 1393

یک روز در طبیعت

  یه روز به اتفاق باباش تصمیم گرفتیم السا رو ببریم کوه.....       اونجا داشتیم از السا جونم عکس می گرفتیم که یهو . . . . . چند تا گاو خوشگل جلومون ظاهر شدن   طفلکی دخترم هاج و واج وایساده بود نگاشون میکرد   آخه تا حالا این همه گاو یه جا و از نزدیک ندیده بود   همیشه گاوا رو از تو ماشین میدید   اونم تا میخواست خوب نگاشون کنه ماشین ازشون رد شده بود   ...
2 مهر 1393
1